Hva gjør vi & hva har vi gjort tidligere?

Entreprenør Steinar Myhre AS
– din leverandør av betongarbeid til industri, fjøs og landbruksbygg.

Vi dekker Nord-Trøndelag, Sør Trøndelag, Møre og Romsdal, Nordland og Troms.

Gjennom vår virksomhet har vi bred erfaring innen landbrukseiendom, samferdsel, industri og bolig. Steinar Myhre AS prosjekterer, utfører og leverer betongarbeid til delenterpriser til nøkkelferdige totalentrepriser. Vi har deltatt i flere store industriutbyggingene, også ofte i samarbeid med andre, noe som sikrer lokal forankring i gjennomføring av prosjektene.

Vårt satsningsområde innen landbrukseiendom der vi har ført opp over 200 fjøs og et stort antall landbruksbygg har gitt oss svært god logistikk og gjenomføringsevne, også på steder der «ingen skulle tru at noken kunne bu». Vi gjennomfører også komplekse industri- og anleggsprosjekter innenfor ulike sektorer over hele landet. I våre delenterpriser vet våre samarbeidspartenere at vi alltid leverer trygdt og sikkert og at vi kan utnytte vår mobilitet og den tverrfaglige kompetanse våre medarbeidere besitter for å nå det aller beste resultatet. Landbruks-bygg og boligeiendom er og vil også i fremtiden være et av våre sentrale satsningsområder.